mahalli teşkilat;

İdare Teşkilatı: Merkezi Teşkilat (Başkent , Taşra) Yerinden Teşkilat (Mahalli , Kamu) Başkent Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı: Cumhurbaşkanı , Genel seketer , Danışman , Başyaver , Özel kalem Başbakanlık: MİT , DPDB , DPT , DİB , Devlet İstatistik Enstitüsü , Atom Enerjisi Kurumu Hazine Müsteşarı , Dış Ticaret Müsteşarı Bakanlıklar: Bakanlar Kurulu Yardımcı kuruluşlar: DPT , …