maddi eşitlik;

İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİLİ TEMEL KAVRAMLAR= Özgürlük ve Hak Kavramları; Özgürlük, “herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî” ve “her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu” olarak tanımlanmıştır. soyut olan ve hukuk alanının dışına taşan boyutlara sahip olduğu açık …