lobi çalışmaları;

Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinin Sorunları Sivil toplum örgütleri, araştırma ve bilişim çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir ancak bu kuruluşların sıkıntı çektiği konuların olduğu da bilinmektedir. Bu sıkıntıların başında bilgi, iletişim ve işbirliği ihtiyacı gelmektedir. Sivil toplum örgütlerinin ortak sorunları özetlenecek olursa; Sivil toplum örgütlerinin demokratik ve katılımcı bir toplumdaki yeri …