lehe olan yasanın belirlenmesi;

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Kabahat teşkil eden bir kısım eylemler, hukuka aykırı olmasına rağmen bu tür hukuka aykırılık hallerinde ceza değil, idari yaptırım uygulanmaktadır.    CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI      Ceza hukukunun temel olarak önleyici ve …