kurum sınavları;

DAHA ÖNCE MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SINAVINDA SORULAN SORULAR Mark up fiyatlama: Kar paylarının incelenebilmesi için kullanılan fiyatlama yöntemidir. fiyatların doğrudan maliyetleri karşılayacak ve ek olarak da belli bir kar yüzdesi sağlayacak biçimde belirlenmesidir. Para aldanması: Kişilerin nominal gelır artışını gerçek artış olarak zannedıp harcamalarını artırmalarıdır. Giffen mal: fiyatı arttığı halde talebi de artan mallardır …

Devlet memurların disiplin cezaları Cari açık Sedüler vergi Üniter vergi Tobin vergisi Forfating Dolaylı ve dolaysız vergi Olivera Tanzi Etkisi Vergi sorumlusu vergi mükellefi Etkinlik Etkililik Karşılaştırmalı Üstünlükler Tacirin özellikleri Anayasa mahkemesine itiraz yolu Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı seçilme şartları. Gelir hipotezlerini Nisbi gelir hipotezini Açık finansman nedir Döviz ile efektif döviz arasındaki fark Harcama vergileri …