kübizm;

Kübizm yüzyılın başlarında doğmuştur. Daha çok resimde kendini gösteren bu akım edebiyatta pek fazla benimsenmemiştir. Kübizm, eşyayı derinliğe sahip olan geometrik şekiller içinde görme esasına dayandırır. Tabiatta hiçbir şey düz bir çizgi üzerinde yer almaz. İnsanların duygu, düşünce ve halleri yalın halde değildir. Her şey birbirine karışık haldedir. Resimde Picasso, edebiyatta şair Apolinaire bu akımın …