kpss zilliyetlik tanım;

Zilyetlik,Kazanılması ve Türleri Eşya üzerinde sahip olunan fiili iktidara zilyetlik, bu fiili iktidara sahip olan kimseye de zilyet denir.Maddi unsur olan fiili hakimiyet ile manevi unsur olan zilyetlik iradesine ihtiyaç vardır. Zilyetlik aslen veya devren kazanılır. 1-Aslen kazanma: Zilyetliğin, başka bir kişinin devre ilişkin iradesi olmaksızın kazanılmasıdır. Örneğin denizden tutulan balıklar üzerindeki zilyetlik gibi. 2-Devren kazanma: Bir şey üzerindeki …