Etiket «kpss hukuk»

DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI: Üç durum söz konusudur. 1)Açılan iptal davasına bakma yönetsel yargının görev alanı dışında ise görev ve yetki kurallarına uyularak görevsizlik kararı verilir.Örneğin idare mahkemesi yada Danıştay’da açılmış bir iptal davası adli yada askeri yargının görev alanı içine giriyorsa görevsizlik kararı verilir. 2)Açılan iptal davası yönetsel yargının görev alanı içinde kalmakla birlikte yanlış yönetsel yargı …

HUKUK MÜLAKAT SORULARI VE HUKUK TERİMLERİ Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Nelerdir? 1- Soru: Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başba-kan veya Bakanlardan bilgi istemektir. Soru önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanabilir ve danışma niteliğinde konuları içermez. 2- Genel görüşme: Toplum ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. …