konvertibıl para;

Yumuşak para: döviz piyasaları üzerindeki hükümet müdahalelerinin derecesi arttıkça, diğer bir deyişle, kambiyo denetimi uygulaması yaygınlaştırıldıkça o ülke parasının “yumuşaklık” derecesi de artar. Bu tanımlamaya göre konvertibıl olmayan paralar yumuşak paradır İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları