kolluk kuvveti anlamı;

KOLLUK KUVVETLERİ (KOLLUK FALİYETLERİ): İdarenin, kamu düzenini korumak ve bozulduğunda eski düzeni sağlamak için giriştiği her türlü kamusal faaliyetlere denir. Kolluk faaliyetlerini adli kolluk ve idari kolluklar gerçekleştirmektedir. Adli kolluklar adli makamların emri altında çalışırken, idari kolluklar idari makamların emri altında çalışmaktadır. Her iki kollukta Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenmiştir. İdari kolluk İçişleri Bakanlığına bağlı …