kobi mikro işletme;

KOBİ NEDİR NEYE GÖRE SINIFLANDIRILIR KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme): Yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL’yi aşmayan işletmelerdir. KOBİ’ler de kendi içlerinde üç sınıfa ayrılmaktadır: Mikro İsletme (Çalışan sayısı 10’dan az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço …