keynes politikasının özellikleri nelerdir;

Keynes görüş:Keynes-para,faiz ve istihdamın genel kuramı 1936 Büyük Buhran adı da verilen 1929-1930 dünya krizi yaşanması ve ekonomilerde uzun süreli ve yüksek oranlı işsizliklerin ortaya çıkması ile klasiklerin savunduğu mükemmel piyasanın var olmadığı somut ortaya çıkmış oldu. Keynes’in ekonomide gördüğü en önemli sorun efektif talep yetersizliğidir.Bu yüzden uygulanabilecek tek politika maliye politikası dır. Devletin ekonomik …