kast sistemi;

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK • Bu kavramların dönüm noktası, 1789 Fransız devrimi ve Kapitalist toplumlardır. Farklılaşma : • İnsanlar ve gruplar arasında fiziksel, biyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel ve Sosyal bir çok farklılık bulunmaktadır. İmtiyaz : • Toplumda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılır. Tarih İçinde Tabakalaşma …