KAST nedir?;

Ceza Hukuku: Suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret olduğunu ,hangi eylem ve davranışların suç olduğunu , bu eylem ve davranışlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallardır. Ceza: Suç işleyen kişiye uygulanan yaptırımdır. Suç: Kanunun ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu fiilerdir. Suç unsurları: Bir fiilin suç sayılabilmesi için gerekli unsurlardır. Bunlar hukuka aykırılık, kanuni unsurlar , …

SUÇUN UNSURLARI NELERDİR? Suç, kanunun cezalandırdığı eylemdir. Suç işleyen kimseye ceza verilir. Suç kavramının ne olduğu, onu meydana getiren genel unsurlarla incelenir. Bir eylemin suç vasfını alabilmesi için genel unsurların oluşması gerekir. Suç, isnat kabiliyetine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tarife uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren bir …