Etiket «kamulaştırma nedir»

İdare Hukuku: Devlet idaresi ve kurumların yapısını , işleyişini kişilerin idari kuruluşlarla olan ilişkilerini ve anlaşmazlıkları düzenleyen kurallardır. İdarenin Mal Edinme Yetkileri: Kamulaştırma: Devletin ve kamu tüzel kuruluşların kamu yararı için kanunlara aykırı olmadan özel bir mülkiyetteki taşınmaz bir mala karşılığı ödenerek zorla el konulmasıdır. Devletleştirme: Kamu yararı için özel bir mülkiyetteki işletmelere zorla el …