Kamu Hukukunun Alt Dalları Neler?;

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır: 1) Din Kuralları 2) Ahlak Kuralları 3) Görgü Kuralları 4) Hukuk Kuralları Hukuk: İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı (uyulması zorunlu), genel, soyut ve sürekli kurallar bütünüdür. 1) Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk): Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isimdir. …