Etiket «kamu hukuku nedir»

Hukuk Dalları: Özel Hukuk: Kişiler arasındaki hukuktur.(Medeni Hukuk , Borçlar Hukuku , Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku) Kamu Hukuku: Devletler ve devlet ile kişiler arasındaki hukuktur.( Anayasa Hukuku İdare Hukuku , Ceza Hukuku , Vergi Hukuku , İcra ve İflas Hukuku , Yargılama Hukuku Devletler Genel Hukuku) Karma Hukuk: Hem özel hemde kamu hukuku özelliklerini …