kamu gözetimi kurumu;

Kamu gözetimi kurumu nedir? Uluslararası denetim standartlarını- Tfrs yi kim belirler. Kamu gözetimi kurumu bunun neresindedir? Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu TFRS’yi uygulama …