ilamsız icra çeşitleri nelerdir;

İLAMSIZ İCRA: Sadece para ve teminat alacakları için mümkün olan bir yoldur. Alacaklının alacağı bir para (veya teminat) alacağı ise, alacaklı önce mahkemede dava açmadan icra dairesine başvurup bir ilamsız icra takibi yapabilir. İlamsız İcra Çeşitleri: Genel Haciz Yolu: Bu yol yalnızca para ve teminat alacakları içindir. Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacağın bir belgeye …