iktisat soru cevap;

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ SORULAR VE CEVAPLARI Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir? Fisher yaklaşımı Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler? Tahvil fiyatlarının yükseleceğini Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler? Sağa kaydırır Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini …