iktisat fakültesi notları;

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ KITLIK: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur. İKTİSAT: Bireyler ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynaklarla, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıt-tıklarının incelenmesidir. MİKRO İKTİSAT: İktisadın mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümdür. MAKRO …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ Mikro İktisat-1 Tüketici Davranışı Ve Dengesi v      Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını kar­şılama özelliğine : Ø       Fayda v      Tüketici davranışlarını belirleyen üç temel faktör : Ø       malın fiyatı, Ø       faydası Ø       tüketici geliri v      Ordinal  fayda   kuramının varsayımları : Ø       Fayda ölçülemez Ø       Fayda sübjektif bir kavramdır Ø       Mal ve hizmetler faydaları açısından sıralanabilirler Ø       Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamın­dan …