ihtiyati haciz ne demektir;

İHTİYATİ HACİZ: Takip yolu değil, geçici hukuki koruma önlemidir. Doğrudan alacağı elde etmeye yönelik olmayıp alacağı teminat altına almak için öngörülmüş bir tedbirdir. Kamu alacağının korunması bakımından en etkili yöntemlerden biridir. İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş olan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan kamu alacağının tahsil …