ihale usulü borçlanma;

Kazananın Laneti nedir? İhale usulü borçlanmada, ihaleyi kazanan en yüksek fazi oranıyla en düşük faiz oranı arasındaki farktır. Bir nevi, ihaleyi kazandığına sevinememektir. Örneğin; 200.000 liralık bir borçlanma ihalesinde ihaleye üç tarafın katıldığını, her birinin 100.000 lira borç vermeyi  teklif ettiğini ve bunu karşılığında  %7, %5 ve %3 faiz istediklerini düşünelim.Normal şartlarda, en düşük faiz …