idari işlem nedir;

İDARİ İŞLEM – İDARİ EYLEM FARKI: İdari eylem; ya idari bir işlemin uygulanması ya da hiçbir hukuksal işleme dayanmadan doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde kendini gösterir. İdari işlemler ise; aslında yasalarda bu tanıma yer verilmemiştir ama içtihatlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis edilen ve re’ sen uygulanabilir …