idare hukukunda neler değişti;

İDARE HUKUKUNDA 2017-2018 DE DEĞİŞEN YENİ GELEN HÜKÜMLER: Jandarma ve Sahil Güvenlik her yönüyle İçişleri Bakanlığına Bağlanmıştır. Sahil Güvenlik yeni düzenlemeyle birlikte Genel İdari Kolluk makamı olarak eklenmiştir. 657 Sayılı Kanunda yer alan memur olma koşullarına ‘’Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması yapılmış olmak’’ hükmü eklendi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hizmet Sınıfları arasına ‘’Jandarma Hizmet …

İDARE HUKUKU 2016 YENİLİKLERİ İdare Hukukunda 2016’nın başından itibaren temel değişiklik şöyle sıralanabilir: Sayıştay Ocak 2016 itibariyle artık iştirakleri de denetlemeye başlamıştır. (6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4. Maddesinin ilgili fıkrası) (BKNZ: BİLGİ NOTU 1) 2016 Nisanında 10. bir BİO olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. (6698 sayılı Kanun). (BKNZ: BİLGİ NOTU 2) Nisan 2016 yılında …