idare hukuku aöf notları;

Açıköğretim İdare Hukuku Ders Notları 5. ÜNİTE İDÂRENİN SÖZLEŞMELERİ İDÂRENİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ -İdârenin yaptığı sözleşmeler,idârenin ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ile İDÂRENİN İDÂRİ SÖZLEŞMELERİ olmak üzere ikiye ayrılır. -Eğer yasalar idârenin taraf olduğu bir sözleşmeyi idâri sözleşme olarak belirlememişse:taraflardan en az biri idâre tüzel kişisi olursa,sözleşme kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ise ve sözleşme özel hukuk hükümlerini aşan …