hümanizm;

Hümanizm İnsan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı sayan, insanın doğaüstü olana hiç başvurmadan rasyonel olarak yaratıcı olabileceğini söyleyen, insanın özgürlüğünü ön plana çıkaran felsefi akımdır. Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketlerine kaynaklık etmiştir. İlk izleri XIV. Yüzyılda İtalya’da Dante, Petrarca, Boccaccio ile ortaya çıkmış olan hümanizm, XV. yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya …