HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI;

  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI                          Ø Toplum içerisinde bireylerin çıkar çatışmalarını uzlaştırmak, birbirleriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenlemek ve böylece toplum düzenini sağlamak ve sürdürmek amacıyla getirilmiş kurallara, toplumsal davranış kuralları (sosyal düzen kuralları ya da toplumsal hayatı düzenleyen kurallar )denir. Ø SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR: Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar din, ahlak, görgü, örf ve adet …