hukuk tanımları;

Hukuk alanında en çok sorulan sorular: -Yüksek Mahkemeler Nelerdir, -Temel Hak ve Ödevlerin sınırlandırılması ve durdurulması sebepleri, -Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname ve Olağan Kanun Hükmünde Kararnameleri özellikleri, -Yargı yoluna kapalı olan başlıca işlemler, -Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimin ilan edilmesi usulü, -Hukuk devletinin unsurları nelerdir, -Anayasa Mahkemesine Def’i (itiraz) yolu usulünü anlatınız, -Somut ve soyut norm denetimi hakkında kısace bilgi veriniz, …