homojenlik;

 Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri a) Atomize Olma; Alıcı ve satıcıların çok sayıda olması demektir. b)Mobilite; Alıcıların, satıcıların, mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan piyasaya giriş-çıkış serbestliğini taşıma­ları anlamına gelir. c)Homojenlik; Arz edilen belirli bir mal veya hizmetin tüm birimlerinin aynı kalitede ve aynı görünümde olması gerekliliğidir. d)Şeffaflık; Piyasadaki alıcı ve satıcıların …