Etiket «hiyerarşi nedir»

İdarede Bütünlük Sağlayan İlkeler: Hiyerarşi: İdari düzeni gerçekleştirmek amacıyla üst kuruluşların alt kuruluşlar üzerinde sahip olduğu güçtür.merkez teşkilatı Taşra teşkilatı üzerinde hiyerarşik güce sahiptir. İdari vesayet: İdarenin bütünlüğünü sağlamak için merkezi kuruluşların mahalli kuruluşlar üzerinde sahip olduğu denetleme gücüdür.