Etiket «gelişim psikolojisi ders notları»

GELİŞİM  PSİKOLOJİSİ Psikoloji:İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen  bilimdir. Amacı insan davranışlarını tanımlamak,açıklamak,öngörmek sonradan kontrol etmektir. YAPISALCILIK:Wundt 1879 da Almanyada Labaratuvarlarında incelemeler yaparak psikolojiyi felsefeden ayırarak bir bilim haline getirildi. Yöntemi içe bakış yöntemidir. Amacı Zihin nedir?Öğeleri nelerdir?sorusunun cevabını araştırır. Atomcu bir anlayış vardır. Duygu,düşünce,algı,duyum vb. zihin öğeleri yapı taşlarıdır. Bireye bir uyaran verilir.Ne hissettin diye …