fordist kriz ve post fordizmin yükselişi;

Ekonomi sosyolojisi Fordizm ve post-fordizm Ünite 5                                      ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE ENDÜSTRİYEL KAPİTALİZM 18. yüzyıldan itibaren tarım toplumunun yerini endüstri toplumu almıştır. Endüstriyel üretim ve tüketim yapısı ile tarımsal üretim ve tüketim yapısı birçok noktada birbirinden ayrılmaktadır.  Özellikle üretim sürecinde kullanılan teknoloji, işgücünün niteliği, işbölümü ve uzmanlaşma ve bu süreçte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik …