fizyokrasi nedir;

Fizyokrasi Görüşü: Ekonomiyi sistemli olarak açıklayan ilk akımdır.İktisat biliminin hem de maliyenin kurucusu olarak kabul edilir. Liberalizmin öncüsüdür. Devletin ekonomiye müdahale etmesine gerek yoktur. Devlet harcamaları kısılmalıdır. Borçlanmaya başvurulmamalıdır. Tek üretken sektör tarımdır bu nedenle tek ve dolaysız vergi alınmalıdır. Devletten beklentisi ulusal güvenlik ve adalet hizmetinin kurulmasıdır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları