finansal aracılık nedir;

FİNANSAL ARACILIK VE FİNANSAL DÜZENLEME FİNANSAL ARACILAR: Finansal piyasaların temel fonksiyonu olan fon transferi sürecinde, fonların tasarrufçulardan yatı­rımcılara aktarımı doğrudan (aracı kullanmaksızın) ve dolaylı finansman (aracı kullanılarak) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Mevduat bankalarına yatırılan mevduatın, kredi olarak kullandırılması, dolaylı finansman için bir örnektir. BANKALAR >         Mevduat Bankaları: Esas olarak kendi nam ve hesabına mevduat …