esneklik test çöz;

ESNEKLİK ÇALIŞMA SORULARI 1. Fiyat değiştiği zaman toplam hâsıla aynı kalıyorsa, talep eğrisi A) Esnektir B) Birim esnektir C) Esnek değildir D) Yukarıdakilerden herhangi birisi 2. Talep esnekliği, A) Talep eğrisinin eğimi B) Talep eğrisinin eğiminin tersi C) Miktardaki veri bir yüzde değişikliğin fiyatta yarattığı yüzde değişiklik D) Fiyattaki veri bir yüzde değişikliğin miktarda yarattığı …