Empresyonizm;

Empresyonizm ( İzlenimcilik) XIX. yüzyılın sonlarında Fransa’da doğmuştur. Önce resimde sonra edebiyatta etkisini göstermiştir. Dış dünyanın insanda bıraktığı izlenimleri anlatmayı amaçlamıştır. Onlara göre sanatçı dünyayı olduğu gibi anlatamaz. Ancak hayallerle süslenmiş izlenimlerle anlatabilir. Nesneleri olduğu gibi aktarmazlar, onun uyandırdığı duyguları anlatırlar. Dış dünyanın kendilerinde bıraktığı izlenimi dile getirirler. Empresyonist şairler arasında Arthur Rimbaud, Paul Verlaine …