ehli sünnet ve cemaat;

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 1-10 Ünite Özeti İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ÜNİTE 1 1-‘Mezhep’sözcüğünün türkçedeki anlamı? -Bir dinin görüş , yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından herbiridir. 2-Mezhep sözcüğünün kapsama alanı? -Kolların mensuplarını hep birden belirterek sosyolojik bir oluşumu betimler,hemde çevresinde söz konusu mensubiyetin oluştuğu fikri ve fiili bir sisteme işaret eder. 3-‘Mezhep’ sözcüğünün dilimizdeki anlam alanı? -Hanefilik,Şafilik gibi …