Egzistansiyalizm;

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Bir felsefe sistemidir. İlk olarak Alman düşünür Martin  Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve romancı Sartre’nin benimsemesi ve edebiyata uygulaması ile bütün dünyada yaygınlaşmıştır. İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini; geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Varoluşçuluk iki kısma ayrılır: Hıristiyan varoluşçuluğu ve tanrıtanımaz varoluşçuluk. Egzistansiyalizm üzerine …