eğitim bilimleri;

Yüceltme Bu mekanizmada ilkel nitelikteki eğilim ve tepkiler doğal amaçlardan çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülür. Bu nedenle savunma mekanizmaları içinde en başarılı ve olumlu olan yü-celtme mekanizmasının oluşumu şöyle özetlenebilir: 1. Cinsel ya da saldırgan niteliklerin etkisiz duruma getirilmesi, 2. Gerçek amacın ketlenmesi, 3. Ego tarafından enerjiye biçim verilmesi. Yüceltme mekanizması sürekli olarak pi-sişik enerji …

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ   ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ  ÖĞRETİM İ  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  PROGRAM GELİŞTİRME   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   REHBERLİK Gelişim Psikolojisİ Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme). Eğitim ortamlarını etkili biçimde düzenlemeyi amaçlar Uygulamalı bir bilim dalıdır Psikolojinin bulgularını   eğitim   ortamlarında kullanır. Eğitim psikolojisinin çalışmaları yedi temel alanı kapsamaktadır; Gelişim Öğrenme Öğretme …