edat tümleci;

Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren çekimli unsura denir.  Not :Bir cümle birden çok ögeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir.  * Ertesi gün okula müfettişler gelmişti.(C) * Düşünüyorum   (C) * Güzeldi.  ( C )  Not:Yüklem genlikle cümlenin sonunda bulunur; ancak günlük konuşmalarda, atasözlerinde ve şiirde yüklemin yeri değişebilir.  *Gel çabuk buraya! *Sakla samanı gelir …