düşük gelir;

Fakirlik Çemberi nedir? Azgelişmiş ülkelerin tasarruf yetersizliği, onları yatırım yapamaz hale getirir ve fakir ülkeler  fakir kalır, anlayışını öngören yaklaşımıdır. Nurkse tarafından geliştirilen bu teoriye göre azgelişmiş ülkeler yoksul oldukları için yoksullardır. Yani yoksul ülkeler için, düşük  gelir >> düşük tasarruf >>düşük  yatırım>>düşük  gelir kısır döngüsü mevcuttur. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları