dolaylı ve dolaysız vergiler karşılaştırması;

Dolaylı-dolaysız vergilerin vergi adaleti açısından durumu Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Vergi Adaleti Açısından Karşılaştırılması      Dolaysız vergiler dolaylı vergilere göre daha adaletlidir. Çünkü, dolaysız vergiler genellikle kişiselleştirilebilen (subjektif) niteliktedir. Kişiselleştirilebilen vergiler kişilerin ödeme güçlerine göre ayarlanabilmekte ve uyumlaştırılabilmektedir. Özellikle en az geçim indirimi, artan oranlılık (matrah arttıkça vergi oranının artması) ve ayırma ilkesinin (gelirin elde …