dış ticaret dengesi;

Ödemeler Bilançosu: Bir ülkenin 1 yıl içinde yabancı ülkelerle olan tüm ekonomik ilişkilerini göstermek için belirli bir sisteme göre tutulan kayıtlara ödemeler bilançosu denir. 4 ana gruptan oluşur. Cari işlemler hesabı (Dış Tic. Dengesi, Hizmetler Dengesi, Gelir Dengesi ve Cari Transferlerdir) Sermaye ve Finans Hesabı (Doğrudan Yatırımlar, Portföy Yatırımlar (Hisse snt. Bor. Snt.), Diğer Yatırımlar, …