devletin unsurları;

 DEVLET 1. Devletin Tanımı Kökeni Arapça olan devlet ya da diğer kullanımıyla dûlet kelimesi sözlükte değişmek, bir halden başka bir hale dönüşmek, dolaşmak, üstün gelmek, zafer kazanmak gibi anlamlara gelir. devlet kavramı hakkında da pek çok ve çeşitli tanımlar mevcuttur – Devlet, bir siyasi otoritenin bulunduğu farklılaşmış bir insan topluluğudur. – Devlet, bir milletin hukuki …