değişim yaklaşımı nedir;

Geleneksel mali yaklaşımlar: Kurumsal yaklaşım:Devlet faaliyetlerini hukuki ve idari açıdan inceleyen geleneksel yaklaşıma kurumsal yaklaşım denir.Kamu harcamalarının yapılması,vergilerin alınması ve tahsili kamu fonlarının kullanımıyla ilgili düzenlemeleri ele almaktadır. Yapısal yaklaşım:Devlet faaliyetlerini ve mali konuları ekonomik açıdan incelemektedir.Kaynak kullanım,kullanımda etkinlik devlet faaliyetlerinin etkinliği,alternatif maliyetler,piyasa ekonomisi ile kamu ekonomisi arasındaki ilişkiler gibi konuları ele alır. Değişim yaklaşımı:Değişim …