Etiket «dadaizm»

Dadaizm “Oyuncak tahta at” anlamına gelen Dadaizm, bir bunalım edebiyatıdır. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da etkinlik kazandı. Öncüsü Tristan Tzara’dır. Dünya Savaşı’nın sonucunda oluşan çöküntü, güvensizlik, insanların inanç ve değer yargılarının sarsılması sanatçıları da etkiledi. İnsanoğlunun kendi ürettiklerini yine kendisinin yok etmesi sanatçıları, iki yüzlü saydıkları düzeni yıkmaya yöneltti. Bu yüzden dadaistler, sanatta her türlü geleneğe …