Etiket «cumhuriyet döneminde tiyatro»

ATATÜRK DÖNEMİNDE TİYATRO İlk resmi tiyatro Dolmabahçe Saray İlk kadın sahne oyuncusu Afife Jale’dir. Osmanlı Devleti döneminde tiyatroda önemli yer edinen isim Güllü Agop’tur. 1840-1902 yılları arasında yaşamış, 1861’de Şark Tiyatrosunu kurdu. Gedikpaşa Tiyatrosunu kiralayarak Tiyatroy-iOsmani’yi kurdu. Abdürrezzak Abdi Efendi ise İbiş tiplemesinin mimarıdır. Hendehane-i Osmani Topluluğunu kurdu. Tuluat tiyatrosunun en önemli temsilcisidir. Atatürk bu …