cumhuriyet döneminde güzel sanatlar;

ATATÜRK DÖNEMİNDE GÜZEL SANATLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZİK Ulusal müziğin şekillendirilmesinde atılan ilk adım Cumhuriyetin ilanından hemen sonra olmuştur. İlk iş olarak 1916’da açılan Darülehan 1923’te yeniden düzenlendi. İkinci adım olarak 1 Eylül 1924’te Musiki Muallim Mektebi açıldı. Cebeci’de Şakir Ağa tarafından otel olarak inşa edilen yerde öğretime geçildi. Üçüncü adım olarak İstanbul vilayet makamına bağlı …