coşumculuk;

Romantizm (Coşumculuk) Romantizm, Roma İmparatorluğu’nda halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. İlk olarak J.J. Rousseau eserinde göl tasviri yaparken “romantik” bir bölge olduğundan bahseder. Romantizm; Fransız ihtilal oratmında klasisizmin akılcılığına tepki olarak doğmuş, İnsanın duygusal yönünü ele alan, Bireyselliği savunan, Doğaya yönelmeyi esas alan, Yerli olmayı ve milliliği savunan, Lirik, duygusal olan, …